റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ 
 കളക്ടറേറ്റ്   0471

 2731200   2731177

 8547610101

ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0471

 2700243 

 9447029015

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം 0471

 2731188

8547610101

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0471

  2731122 

8547610013 

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0471

 2731200 

8547610012

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം) 0471

2731200

8547610014

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം)  0471  2731200 

 8547610015

റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 തിരുവനന്തപുരം  0471-2731600
 നെടുമങ്ങാട്‌  0472-2800700
തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 അഡി .തഹസില്‍ദാര്‍  8547617444

   നെയ്യാറ്റിന്‍കര താലൂക്ക്

 അഡി .തഹസില്‍ദാര്‍  8547610201

   നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക്

 അഡി .തഹസില്‍ദാര്‍  8547610301

   ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക്

 അഡി .തഹസില്‍ദാര്‍  8547610401

വില്ലേജ്

   

 

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക്

 

   
കടകംപള്ളി 0471 2743671 8547610102
പേട്ട 0471 2465456 8547610103
മുട്ടത്തറ 0471 2451580 8547610104
മണക്കാട് 0471 2451570 8547610105
വഞ്ചിയൂർ 0471 2465480 8547610106
തൈക്കാട് 0471 2339885 8547610107
തിരുമല 0471 2359217 8547610108
വട്ടിയൂർക്കാവ് 0471 2367063 8547610109
പേരൂർക്കട 0471 2367380 8547610110
കുടപ്പനക്കുന്ന് 0471 2539260 8547610111
പട്ടം 0471 2554418 8547610112
നേമം 0471 2395860 8547610113
തിരുവല്ലം 0471 2381052 8547610114
ശാസ്തമംഗലം 0471 2313594 8547610115
കവടിയാർ 0471 2313595 8547610116
വെങ്ങാനൂർ 0471 2488444 8547610116
 കല്ലിയൂർ  0471 2409244  8547610118
 അയിരൂപ്പാറ  0471 2719944  8547610119
 അണ്ടൂർക്കോണം  0471 2755944  8547610120
 പള്ളിപ്പുറം  0471 2752844  8547610121
 കഠിനംകുളം  0471 2754544  8547610122
 വെയിലൂർ  0471 2425759  8547610123
 മേൽതോന്നയ്ക്കൽ  0471 2709492  8547610124
 ഉള്ളൂർ  0471 2554405  8547610125
 ഉളിയാഴത്തുറ  0471 2596630  8547610126
 പാങ്ങപ്പാറ  0471 2596631  8547610127
 ചെറുവയ്ക്കൽ  0471 2554414  8547610128
 ആറ്റിപ്ര  0471 2596628  8547610129
 കഴക്കൂട്ടം  0471 2456682  8547610130
 മേനംകുളം  0805 2753444  8547610131
 കീഴ്‌തോന്നയ്ക്കൽ  0471 2719844  8547610132

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക്

   
 നെയ്യാറ്റിൻകര  0471 2221444  8547610202
 അതിയന്നൂർ  0471 2221244  8547610203
തിരുപുറം 0471 2262191 8547610204
കരുംകുളം 0471 2214944 8547610205
കോട്ടുകാൽ   8547610206
പള്ളിച്ചൽ 0471 2395870 8547610207
കൊല്ലയിൽ 0471 2233344 8547610208
പെരുമ്പഴുതൂർ 0471 2220744 8547610209
കാഞ്ഞിരംകുളം 0471 2261518 8547610210
വിഴിഞ്ഞം 0471 2486644 8547610211
കുളത്തൂർ 0471 2216544 8547610212
ചെങ്കൽ 0471 2233444 8547610213
പാറശ്ശാല 0471 2201777 8547610214
കാരോട് 0471 2216744 8547610215
പരശുവയ്ക്കൽ 0471 2233305 8547610216
കുന്നത്തുകാൽ 0471 2251889 8547610217
വെള്ളറട 0471 2243444 8547610218
ആനാവൂർ 0471 2251844 8547610219
പെരുങ്കടവിള 0471 2277044 8547610221
പൂവാർ   8547618418
ബാലരാമപുരം   8547618419

നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക്

   
തൊളിക്കോട് 0472 2856907 8547610302
ഉഴമലയ്ക്കൽ 0472 2898844 8547610305
ആര്യനാട് 0472 2853656 8547610306
വിതുര 0472 2859244 8547610307
പെരിങ്ങമ്മല 0472 2846944  8547610310
പാലോട് 0472 2840983 8547610311
കല്ലറ 0472 2860240 8547610312
വാമനപുരം 0472 2835657 8547610313
പുല്ലംപാറ 0472 2875244  8547610314
തെന്നൂർ 0472 2849016 8547610315
കുറുപുഴ 0472 2842444 8547610316
പാങ്ങോട് 0472 2181100 8547610317
നെല്ലനാട് 0472 2875644 8547610318
ആനാട് 0472 2814724 8547610319
മാണിക്കൽ 0472 2581224 8547610320
പനവൂർ 0472 2866611 8547610321
നെടുമങ്ങാട് 0472 2814716 8547610322
വെമ്പായം 0472 2831061 8547610323
കരകുളം 0472 2370531 8547610324
കോലിയക്കോട് 0472 2581221 8547610325
കരിപ്പൂർ 0472 2814760 8547610326
അരുവിക്കര 0472 2887492 8547610327
വട്ടപ്പാറ 0472 2585741 8547610328
തേക്കട 0472 2832957 8547610329
വെള്ളനാട് 0472 2884323 8547610308

 

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക്

 

   
അഴൂർ 0470 2643444 8547610402
ചിറയിൻകീഴ് 0470 2646444 8547610403
ശാർക്കര 0470 2646444 8547610403
കീഴുവിലം 0470 2646544 8547610404
കുന്തള്ളൂർ 0470 2646544 8547610404
കടയ്ക്കാവൂർ 0470 2659444 8547610405
കീഴാറ്റിങ്ങൽ 0470 2628544 8547610415
വക്കം 0470 2931735 8547610416
വെള്ളല്ലൂർ 0470 2661344 8547610420
നഗരൂർ 0470 2677544 8547610421
കൊടുവഴന്നൂർ 0470 2677444 8547610422
കിളിമാനൂർ 0470 2674844 8547610423
പഴയകുന്നുമ്മൽ 0470 2676244 8547610424
പുളിമാത്ത് 0470 2838907 8547610425
ആലംകോട് 0470 2627244 8547610427
ആറ്റിങ്ങൽ   8547610428
അവനവഞ്ചേരി    
ഇളമ്പ   8547610430
മുദാക്കൽ 0470 2637484 8547610430
ഇടക്കോട് 0470 2632044 8547610431
അഞ്ചുതെങ്ങ്   8547618417
കരവാരം    

 

കാട്ടാക്കട താലൂക്ക്

 

   
കുളത്തുമ്മൽ 0471 2295344  8547610226
മാറനല്ലൂർ 0471 2298744 8547610225
മലയിൻകീഴ് 0471 2280744 8547610224
വിളവൂർക്കൽ 0471 2280944 8547610230
വിളപ്പിൽ 0471 2286234 8547610223
ഒറ്റശേഖരമംഗലം 0471 2257444 8547610228
കീഴാറൂർ 0471 2257628 8547610222
അമ്പൂരി 0471 2246444 8547610220
കള്ളിക്കാട് 0471 2272944 8547610229
വാഴിച്ചൽ 0471 2271098 8547610227
പെരുങ്കുളം 0472 2884325 8547610309
വീരണകാവ്   8547610303
മണ്ണൂർക്കര 0472 2853341 8547610304
വെള്ളനാട് 0472 2884323 8547610308

 

വ൪ക്കല താലൂക്ക്

 

   
     
ഇടവ 0470 2664344 8547610411
വർക്കല 0470 2611844 8547610410
വെട്ടൂർ 0470 2611744 8547610408
ചെറുന്നിയൂർ 0470 2604244 8547610409
ഒറ്റൂർ 0470 2687388 8547610407
മണമ്പൂർ 0470 2687111 8547610406
ചെമ്മരുതി 0470 2604344 8547610413
നാവായിക്കുളം 0470 2698144 8547610417
കുടവൂർ 0470 2698044 8547610429
പള്ളിക്കൽ 0470 2685222 8547610419
മടവൂർ 0470 2682122 8547610418
കരവാരം 0470 2698244 8547610426
 അയിരൂർ  0470 2668444 8547610412