റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0484

  2422292

  2422294

  2423001

 8547610072

 9446463720

  2609555 
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0484 

  2423001

  2372902

  

9447729012

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0484 

 2422282

 2609555

 

8547610072

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0484 

  2421453 

  

8547610075

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0484 

 2427433 

 

8547610074

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.ആര്‍)  0484  

  2422292 

  

8547610076

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ) 0484 

 2422292 

 

8547610073

 
8 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം)  

 

8547610077

 
ക്രമ നമ്പര്‍ സബ്‌ഡിവിഷൻ  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 മൂവാറ്റുപുഴ  0485   2811400   9447089371
 2 ഫോർട്ട് കൊച്ചി   0484   2215340   9446545340
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 കണയന്നൂര്‍  0484  2360704
 2 പറവൂര്‍(നോര്‍ത്ത്)  0484   2442326
 3 ആലുവ  0484   2624052
 4 കുന്നത്തുനാട  0484   2522224
 5 കൊച്ചി  0484   2215559
 6 മൂവാറ്റുപുഴ  0485   2832313
7 കോതമംഗലം  0485   2822298

 

കോതമംഗലം താലൂക്ക്

 

         
കോതമംഗലം     0485 2822399 8547613402
ഇരമല്ലൂർ     0485 2822388 8547613403
കീരമ്പാറ     0485 2572381 8547613404
പിണ്ടിമന     0485 2571226 8547613405
കോട്ടപ്പടി     0485 2842111 8547613406
തൃക്കാരിയൂർ     0485 2822346 8547613407
കുട്ടൻപുഴ     0485 2588633 8547613408
നേര്യമംഗലം     0485 2554492 8547613409
കുട്ടമംഗലം     0485 2859283 8547613410
വാരപ്പെട്ടി     0485 2284081 8547613411
കടവൂർ     0485 2566358 8547613412
പോത്താനിക്കാട്     0485 2564736 8547613413
പല്ലാരിമംഗലം         8547618459

 

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്

 

         
മാറാടി     0485 2833803 8547613502
വെള്ളൂർക്കുന്നം     0485 2814455 8547613503
വാളകം     0485 2209009 8547613504
മുളവൂർ     0485 2814466 8547613505
മൂവാറ്റുപുഴ     0485 2263378 8547613506
ഏനാനെല്ലൂർ     0485 2282944 8547613507
കല്ലൂർകാട്     0485 2288220 8547613508
മഞ്ഞളൂർ     0485 2263377 8547613509
രാമമംഗലം     0485 2277666 8547613510
പിറവം     0485 2233638 8547613511
ഓണക്കൂർ     0485 2273206 8547613512
മേമുറി     0485 2272879 8547613513
മണീട്     0485 2245878 8547613514
തിരുമാറാടി     0485 2876444 8547613515
കൂത്താട്ടുകുളം     0485 2253724 8547613516
അരക്കുഴ     0485 2255310 8547613517
ഇലഞ്ഞി     0485 2225885 8547613518
പാലക്കുഴ     0485 2253726 8547613519

 

കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക്

 

         
പെരുമ്പാവൂർ     0484 2593894 8547613602
കൂവപ്പടി     0484 2649836 8547613603
വേങ്ങൂർ     0484 2643546 8547613604
വേങ്ങൂർ വെസ്റ്റ്     0484 2643545 8547613605
ചേലാമറ്റം     0484 2467798 8547613606
കോടനാട്     0484 2640904 8547613607
കൊമ്പനാട്     0484 2847304 8547613608
അശമന്നൂർ     0484 2650348 8547613609
രായമംഗലം     0484 2593896 8547613610
വെങ്ങോല     0484 2593895 8547613611
വാഴക്കുളം     0484 2677738 8547613612
അറക്കപ്പടി     0484 2655429 8547613613
മാനമ്പിള്ളി     0484 2677702 8547613614
മഴുവന്നൂർ സൗത്ത്     0484 2769305 8547613615
വടുവുകോട്     0484 2734403 8547613616
ഐക്കരനാട് നോർത്ത്     0484 2766002 8547613617
ഐക്കരനാട് സൗത്ത്     0484 2766003 8547613618
ഐരാപുരം     0484 2769826 8547613619
കുന്നത്തുനാട്     0484 2685400 8547613620
കിഴക്കമ്പലം     0484 2685300 8547613621
തിരുവാണിയൂർ     0484 2734402 8547613622
പുത്തൻകുരിശ്     0484 2734404 8547613623
പട്ടിമറ്റം     0484 2688222 8547613624

 

ആലുവ താലൂക്ക്

 

         
ആലുവ ഈസ്റ്റ്     0484 2637811 8547613702
ആലുവ വെസ്റ്റ്     0484 2624750 8547613703
ചൊവ്വ 1        
തെക്കുംഭാഗം 2 Group 0484 2601100 8547613704
ചെങ്ങമനാട്     0484 2609535 8547613705
നെടുമ്പാശേരി     0484 2476872 8547613706
അങ്കമാലി     0484 2458109 8547613707
കുറുകുറ്റി     0484 2612535 8547613708
പാറക്കടവ്     0484 2470600 8547613709
മഞ്ഞരപ്ര     0484 2692545 8547613710
മലയാറ്റൂർ     0484 2468262 8547613711
കാലടി     0484 2461262 8547613712
തുറവൂർ     0484 2617054 8547613713
മൂക്കന്നൂർ     0484 2616563 8547613714
അയ്യപ്പുഴ         8547613715
മറ്റൂർ     0484 2464784 8547613716
വടക്കും ഭാഗം 1        
കിഴക്കും ഭാഗം 2 Group 0484 2466332 8547613717
ചൂർണ്ണിക്കര         8547618462
കീഴ്മാട്         8547618463

 

കണയന്നൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
എറണാകുളം     0484 2372700 8547613802
എളംകുളം     0484 2207190 8547613803
പൂണിത്തുറ     0484 2305966 8547613804
ഇടപ്പള്ളി തെക്ക്     0484 2806405 8547613805
ഇടപ്പള്ളി വടക്ക്     0484 2801074 8547613806
കടമക്കുടി     0484 2433100 8547613807
മുളവുകാട്     0484 2751065 8547613808
ചേരാനെല്ലൂർ     0484 2433000 8547613809
ആമ്പല്ലൂർ 1        
കീച്ചേരി 2        
കുലയേറ്റിക്കര 3 Group 0484 2741902 8547613810
നടമ 1   1200    
തെക്കുംഭാഗം 2 Group 0484 2782430 8547613811
മണക്കുന്നം     0484 2792223 8547613812
കുമ്പളം     0484 2703230 8547613813
മുളന്തുരുത്തി     0484 2741905 8547613814
തിരുവാങ്കുളം     0484 2787980 8547613815
കണയന്നൂർ     0484 2712100 8547613816
കൂരിക്കാട്         8547613817
മരട്     0484 2700601 8547613818
വാഴക്കാല     0484 2428565 8547613819
തൃക്കാക്കര വടക്ക്     0484 2559363 8547613820
എടയ്ക്കാട് വയൽ 1   0484 2747031 8547613821
കൈപ്പട്ടൂർ 2 Group      
കാക്കനാട്     0484 2428539 8547613822

 

കൊച്ചി താലൂക്ക്

 

         
ഫോർട്ട് കൊച്ചി     0484 2218677 8547613902
മട്ടാഞ്ചേരി     0484 2225006 8547613903
രാമേശ്വരം     0484 2237028 8547613904
പള്ളുരുത്തി     0484 2236981 8547613905
കുമ്പളങ്ങി     0484 2240111 8547613906
ചെല്ലാനം     0484 2249555 8547613907
തോപ്പുംപടി     0484 2225004 8547613908
ഇടക്കൊച്ചി     0484 2327476 8547613909
എളംങ്കുന്നപ്പുഴ     0484 2493320 8547613910
ഞാറയ്ക്കൽ     0484 2495727 8547613911
നായരമ്പലം     0484 2493769 8547613912
എടവനക്കാട്     0484 2506820 8547613913
കുഴുപ്പിള്ളി     0484 2480585 8547613914
പള്ളിപ്പുറം     0484 2480521 8547613915
പുതുവയ്പ്     0484 2493701 8547613916

 

പറവൂ൪ താലൂക്ക്

 

         
പറവൂർ     0484 2440438 8547614102
ചേന്ദമംഗലം     0484 2518575 8547614103
മൂത്തകുന്നം     0484 2484432 8547614104
വരാപ്പുഴ     0484 2511652 8547614105
വടക്കേക്കര     0484 2440439 8547614106
കോട്ടുവള്ളി     0484 2440437 8547614107
ഏഴിക്കര     0484 2508859 8547614108
ഏലൂർ     0484 2547111 8547614109
ആലങ്ങാട്     0484 2672658 8547614110
കിടങ്ങല്ലൂർ     0484 2609575 8547614111
കുന്നുകര     0484 2479980 8547614112
കരുമാലൂർ     0484 2672659 8547614113
പുത്തൻവേലിക്കര     0484 2487250 8547614114